-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนมูลนิธิบ้านไผ่วิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนมูลนิธิบ้านไผ่วิทยา

รหัสโรงเรียน : 40100073

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6)

ที่อยู่ : 392 หมู่ที่ 1 อำมาตย์ ในเมือง บ้านไผ่ ขอนแก่น 40110

โทรศัพท์ : 043272229

แฟกซ์ : –

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนมูลนิธิบ้านไผ่วิทยา

-- advertisement --