-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนมูลนิธิรุ่งนภา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนมูลนิธิรุ่งนภา

รหัสโรงเรียน : 31100017

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1 (ป.1) – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3)

ที่อยู่ : 151 สุขาภิบาล 12 โนนดินแดง โนนดินแดง บุรีรัมย์ 31260

โทรศัพท์ : 044-606038

แฟกซ์ : 044-606037

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนมูลนิธิรุ่งนภา

-- advertisement --