-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนมูลนิธิอาซิซสถาน

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนมูลนิธิอาซิซสถาน

รหัสโรงเรียน : 94100024

ประเภท : 5

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม.1) – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6)

ที่อยู่ : 119 หมู่ที่ 7 เพชรเกษม นาประดู่ โคกโพธิ์ ปัตตานี 94120

โทรศัพท์ : 073431119

แฟกซ์ : 073-258668

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนมูลนิธิอาซิซสถาน

-- advertisement --