-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนมูลนิธิโรงเรียนถาวรวิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนมูลนิธิโรงเรียนถาวรวิทยา

รหัสโรงเรียน : 18100005

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 (ป.6)

ที่อยู่ : 36 จวนวิไล วัดสิงห์ วัดสิงห์ ชัยนาท 17120

โทรศัพท์ : 056-461204

แฟกซ์ : 056-461536

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนมูลนิธิโรงเรียนถาวรวิทยา

-- advertisement --