-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนยิ่งยศอนุสรณ์

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนยิ่งยศอนุสรณ์

รหัสโรงเรียน : 13100018

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 (ป.6)

ที่อยู่ : 2/1 ซอยนวนคร6 พหลโยธิน คลองหนึ่ง คลองหลวง ปทุมธานี 12120

โทรศัพท์ : 02-5290935

แฟกซ์ : 02-9090654

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนยิ่งยศอนุสรณ์

-- advertisement --