-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนยุวธัช พุทธมณฑลสาย 5

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนยุวธัช พุทธมณฑลสาย 5

รหัสโรงเรียน : 73100069

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : เตรียมอนุบาล – ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 (ป.6)

ที่อยู่ : 99/9 ม.13 ไร่ขิง สามพราน นครปฐม 73160

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : –

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนยุวธัช พุทธมณฑลสาย 5

-- advertisement --