-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนยุหมินพัฒนา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนยุหมินพัฒนา

รหัสโรงเรียน : 10100928

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 (ป.6)

ที่อยู่ : 324 สุรวงศ์ สี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

โทรศัพท์ : 02-2343740

แฟกซ์ : 02-2339127

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนยุหมินพัฒนา

-- advertisement --