-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนรวมบัณฑิตศึกษา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนรวมบัณฑิตศึกษา

รหัสโรงเรียน : 46100021

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1 (ป.1) – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3)

ที่อยู่ : 107 หมู่ที่ 2 กระนวน-ฮ่องฮี ห้วยเม็ก ห้วยเม็ก กาฬสินธุ์ 46170

โทรศัพท์ : 043889159

แฟกซ์ : –

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนรวมบัณฑิตศึกษา

-- advertisement --