-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนรอมาเนีย

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนรอมาเนีย

รหัสโรงเรียน : 96100052

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม.1) – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6)

ที่อยู่ : 234/4 สุขาภิบาล 21 แวง แว้ง นราธิวาส 96160

โทรศัพท์ : 073659039

แฟกซ์ : 073659039

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนรอมาเนีย

-- advertisement --