-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนระเบียบศึกษา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนระเบียบศึกษา

รหัสโรงเรียน : 10100718

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : เตรียมอนุบาล – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3)

ที่อยู่ : 62 หมู่ที่ 2 พหลโยธิน คลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220

โทรศัพท์ : 02-9748596-7

แฟกซ์ : 02-5236745

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนระเบียบศึกษา

-- advertisement --