-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนรักษาราชวิตร

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนรักษาราชวิตร

รหัสโรงเรียน : 10100528

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1 (ป.1) – ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 (ป.6)

ที่อยู่ : 32 ซอย 103 เจริญกรุง บางคอแหลม เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ : 02-2915965

แฟกซ์ : 02-2915966

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนรักษาราชวิตร

-- advertisement --