-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนรักเรียนพิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนรักเรียนพิทยา

รหัสโรงเรียน : 40100123

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1 (ป.1) – ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 (ป.6)

ที่อยู่ : 1030 หมู่ 10 ชายทุ่ง ชุมแพ ชุมแพ ขอนแก่น 40130

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : –

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนรักเรียนพิทยา

-- advertisement --