-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนรังผึ้ง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนรังผึ้ง

รหัสโรงเรียน : 96100055

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3)

ที่อยู่ : 1 บ้านตันหยงมะลิ สุไหงโก-ลก สุไหงโก-ลก นราธิวาส 96120

โทรศัพท์ : 073612521

แฟกซ์ : 073613591

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนรังผึ้ง

-- advertisement --