-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนรังษีวิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนรังษีวิทยา

รหัสโรงเรียน : 50100081

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6)

ที่อยู่ : 262 โชตนา เวียง ฝาง เชียงใหม่ 50110

โทรศัพท์ : 053451585, 053382054

แฟกซ์ : 053382053

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนรังษีวิทยา

-- advertisement --