-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนรัตนวิทยาบางซื่อ

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนรัตนวิทยาบางซื่อ

รหัสโรงเรียน : 10100486

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 (ป.6)

ที่อยู่ : 49 ประชาชื่น บางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800

โทรศัพท์ : 02-9137278,02-5852963

แฟกซ์ : 02-5870950

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนรัตนวิทยาบางซื่อ

-- advertisement --