-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนรัตนศึกษาชนปรีดา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนรัตนศึกษาชนปรีดา

รหัสโรงเรียน : 80100087

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3)

ที่อยู่ : 52 ชนปรีดา ปากแพรก ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 80110

โทรศัพท์ : 075411135

แฟกซ์ : –

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนรัตนศึกษาชนปรีดา

-- advertisement --