-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนรัตนศึกษา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนรัตนศึกษา

รหัสโรงเรียน : 80100084

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 (ป.6)

ที่อยู่ : 1 บ้านเขาราบ ทุ่งสง-นาบอน ปากแพรก ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 80110

โทรศัพท์ : 075411539

แฟกซ์ : 075332022

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนรัตนศึกษา

-- advertisement --