-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนรัตนไพศาล

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนรัตนไพศาล

รหัสโรงเรียน : 72100029

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 (ป.6)

ที่อยู่ : 99 หมู่ที่ 12 จรเข้สามพัน อู่ทอง สุพรรณบุรี 72160

โทรศัพท์ : 034571421

แฟกซ์ : 034571421

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนรัตนไพศาล

-- advertisement --