โลโก้โรงเรียนราษฎร์นิยมวิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนราษฎร์นิยมวิทยา

รหัสโรงเรียน : 80100142

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – อนุบาล 3

ที่อยู่ : 68/2 อนุสรณ์ หัวไทร หัวไทร นครศรีธรรมราช 80170

โทรศัพท์ : 075389192

แฟกซ์ : –

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนราษฎร์นิยมวิทยา