-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนราษฎร์บำรุง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนราษฎร์บำรุง

รหัสโรงเรียน : 90100051

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 (ป.6)

ที่อยู่ : 647/10 หมู่ที่4 ราษฎร์บำรุง ระโนด ระโนด สงขลา 90140

โทรศัพท์ : 074392196

แฟกซ์ : –

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนราษฎร์บำรุง

-- advertisement --