-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนราษฎร์ประดิษฐ์วิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนราษฎร์ประดิษฐ์วิทยา

รหัสโรงเรียน : 20100097

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3)

ที่อยู่ : 55 หมู่ที่ 3 สุขุมวิท นาจอมเทียน สัตหีบ ชลบุรี 20250

โทรศัพท์ : 038237068

แฟกซ์ : 038237068

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนราษฎร์ประดิษฐ์วิทยา

-- advertisement --