-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนรุ่งนภาพิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนรุ่งนภาพิทยา

รหัสโรงเรียน : 21100024

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 (ป.6)

ที่อยู่ : 76 ซอย 3 เทศบาล 3 ทางเกวียน แกลง ระยอง 21110

โทรศัพท์ : 038671663

แฟกซ์ : 038671663

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนรุ่งนภาพิทยา

-- advertisement --