-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนรุ่งรัศมีเดชาวิทย์

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนรุ่งรัศมีเดชาวิทย์

รหัสโรงเรียน : 46100072

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : เตรียมอนุบาล – ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 (ป.6)

ที่อยู่ : บ้านสร้างแก้ว หมุ่ที่ 2 กระนวน-ท่าคันโท กุงเก่า ท่าคันโท กาฬสินธุ์ 46190

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : –

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนรุ่งรัศมีเดชาวิทย์

-- advertisement --