-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนรุ่งอรุณวิทย์

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนรุ่งอรุณวิทย์

รหัสโรงเรียน : 44100017

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6)

ที่อยู่ : 269/9 เกษมสันต์ หนองแสง วาปีปทุม มหาสารคาม 44120

โทรศัพท์ : 043799417

แฟกซ์ : 043799417

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนรุ่งอรุณวิทย์

-- advertisement --