-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนรุ่งอรุณศึกษา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนรุ่งอรุณศึกษา

รหัสโรงเรียน : 81100039

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 (ป.6)

ที่อยู่ : 77 หมู่ที่ 1 ทรายขาว คลองท่อม กระบี่ 81170

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : –

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนรุ่งอรุณศึกษา

-- advertisement --