-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนรุ่งเรืองวิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนรุ่งเรืองวิทยา

รหัสโรงเรียน : 10100782

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 (ป.6)

ที่อยู่ : 87 สรรพาวุธ บางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

โทรศัพท์ : 02-3930223

แฟกซ์ : 02-7457814

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนรุ่งเรืองวิทยา

-- advertisement --