-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนรุ่งโรจน์วิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนรุ่งโรจน์วิทยา

รหัสโรงเรียน : 24100031

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 (ป.6)

ที่อยู่ : 97 ระเบียบกิจอนุสรณ์ บางคล้า บางคล้า ฉะเชิงเทรา 24110

โทรศัพท์ : 038-541157

แฟกซ์ : 038-825272

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนรุ่งโรจน์วิทยา

-- advertisement --