-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนร่อนพิบูลย์วิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนร่อนพิบูลย์วิทยา

รหัสโรงเรียน : 80100125

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6)

ที่อยู่ : 805 หมู่ที่ 13 เพชรเกษม 7 ร่อนพิบูลย์ ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช 80130

โทรศัพท์ : 075336129

แฟกซ์ : –

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนร่อนพิบูลย์วิทยา

-- advertisement --