-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนฤทธิไกรศึกษา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนฤทธิไกรศึกษา

รหัสโรงเรียน : 10100656

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : เตรียมอนุบาล – ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 (ป.6)

ที่อยู่ : 16 หมู่ที่ 9 ซอยโชคชัย 4 ลาดพร้าว ลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

โทรศัพท์ : 02-5385513

แฟกซ์ : 02-9316103

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนฤทธิไกรศึกษา

-- advertisement --