-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนลัมแบรต์พิชญาลัย

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนลัมแบรต์พิชญาลัย

รหัสโรงเรียน : 22100042

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3)

ที่อยู่ : 222/4 หมู่ที่ 2 นายายอาม นายายอาม จันทบุรี 22160

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : –

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนลัมแบรต์พิชญาลัย

-- advertisement --