-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์)

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์)

รหัสโรงเรียน : 22100001

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6)

ที่อยู่ : 58 หมู่ที่ 1 ริมน้ำ จันทนิมิต เมืองจันทบุรี จันทบุรี 22000

โทรศัพท์ : 039-312396

แฟกซ์ : 039-325235

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์)

-- advertisement --