โลโก้โรงเรียนลำไพลศานติวิทย์

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนลำไพลศานติวิทย์

รหัสโรงเรียน : 90100045

ประเภท : 5

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6)

ที่อยู่ : 221 หมู่ที่ 2 ราษฎร์อุทิศ ลำไพล เทพา สงขลา 90150

โทรศัพท์ : 074478252

แฟกซ์ : 074-478361

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนลำไพลศานติวิทย์