-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนลูกรักเชียงของ

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนลูกรักเชียงของ

รหัสโรงเรียน : 57100018

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6)

ที่อยู่ : 230/1 หมู่ที่ 10 เทิง-เชียงของ เวียง เชียงของ เชียงราย 57140

โทรศัพท์ : 053,655,513,053,655,700

แฟกซ์ : 053655744

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนลูกรักเชียงของ

-- advertisement --