-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนล้อมรัก

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนล้อมรัก

รหัสโรงเรียน : 75100011

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 (ป.6)

ที่อยู่ : 987 ประชาเศรษฐ อัมพวา อัมพวา สมุทรสงคราม 75110

โทรศัพท์ : 034725752

แฟกซ์ : 034725752

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนล้อมรัก

-- advertisement --