-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนล้านนาคริสเตียน

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนล้านนาคริสเตียน

รหัสโรงเรียน : 56100073

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : –

ที่อยู่ : 163 หมู่ 6 ทุ่งกล้วย ภูซาง พะเยา 56110

โทรศัพท์ : 0811119630 0860410000

แฟกซ์ : –

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนล้านนาคริสเตียน

-- advertisement --