-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวงศ์วิทย์

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวงศ์วิทย์

รหัสโรงเรียน : 90100060

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1 (ป.1) – ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 (ป.6)

ที่อยู่ : 200 กาญจนวนิช พังลา สะเดา สงขลา 90170

โทรศัพท์ : 074,541,129,074,541,410

แฟกซ์ : 074541789

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวงศ์วิทย์

-- advertisement --