-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวชิรวิทย์ ฝ่ายมัธยม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวชิรวิทย์ ฝ่ายมัธยม

รหัสโรงเรียน : 50100304

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม.1) – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6)

ที่อยู่ : 93/111 หมู่ที่ 5 หนองป่าครั่ง เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50000

โทรศัพท์ : 053851416

แฟกซ์ : 053851416

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวชิรวิทย์ ฝ่ายมัธยม

-- advertisement --