-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวชิรวิทย์

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวชิรวิทย์

รหัสโรงเรียน : 50100016

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6)

ที่อยู่ : 168/1 ช้างคลาน ช้างคลาน เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50100

โทรศัพท์ : 053818877-8

แฟกซ์ : 053818860, 053904997

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวชิรวิทย์

-- advertisement --