-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย

รหัสโรงเรียน : 10100022

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (ป.3) – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6)

ที่อยู่ : 197 ราชวิถี ดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

โทรศัพท์ : 02-6694526-9

แฟกซ์ : 02-3246995

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย

-- advertisement --