-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวรนาถวิทยาลพบุรี

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวรนาถวิทยาลพบุรี

รหัสโรงเรียน : 16100016

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 (ป.6)

ที่อยู่ : 30 หมู่ที่ 7 พหลโยธิน เขาพระงาม เมืองลพบุรี ลพบุรี 15160

โทรศัพท์ : 036-486215

แฟกซ์ : –

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวรนาถวิทยาลพบุรี

-- advertisement --