-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวรนุชวิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวรนุชวิทยา

รหัสโรงเรียน : 36100018

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – อนุบาล 3

ที่อยู่ : 291/1 หมู่ที่ 10 ชัยภูมิ-ภูเขียว หนองไผ่ แก้งคร้อ ชัยภูมิ 36150

โทรศัพท์ : 044882862

แฟกซ์ : –

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวรนุชวิทยา

-- advertisement --