-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวรพัฒน์

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวรพัฒน์

รหัสโรงเรียน : 90100096

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 (ป.6)

ที่อยู่ : 63 ซอยพัฒโนอุทิศ ราษฏร์ยินดี หาดใหญ่ หาดใหญ่ สงขลา 90110

โทรศัพท์ : 074236020

แฟกซ์ : 074246677

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวรพัฒน์

-- advertisement --