-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวรพิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวรพิทยา

รหัสโรงเรียน : 16100014

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 (ป.6)

ที่อยู่ : 64 สีดา ทะเลชุบศร เมืองลพบุรี ลพบุรี 15000

โทรศัพท์ : 036-411350

แฟกซ์ : 036-626168

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวรพิทยา

-- advertisement --