-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวรรณรัตน์วิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวรรณรัตน์วิทยา

รหัสโรงเรียน : 18100001

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1 (ป.1) – ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 (ป.6)

ที่อยู่ : 536 หมู่ที่ 3 ธรรมามูล เมืองชัยนาท ชัยนาท 17000

โทรศัพท์ : 056-423464

แฟกซ์ : –

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวรรณรัตน์วิทยา

-- advertisement --