-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวรรณสว่างจิต

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวรรณสว่างจิต

รหัสโรงเรียน : 10100330

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 (ป.6)

ที่อยู่ : 137 พระราม 2 แสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

โทรศัพท์ : 02-4151411

แฟกซ์ : 02-9856944

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวรรณสว่างจิต

-- advertisement --