-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัฒนาชัยนาท

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัฒนาชัยนาท

รหัสโรงเรียน : 18100003

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 (ป.6)

ที่อยู่ : 4/6 หมู่ที่ 5 ชัยณรงค์ บ้านกล้วย เมืองชัยนาท ชัยนาท 17000

โทรศัพท์ : 056-411324

แฟกซ์ : 056-411324

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัฒนาชัยนาท

-- advertisement --