-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัฒนานุศาสน์

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัฒนานุศาสน์

รหัสโรงเรียน : 20100068

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3)

ที่อยู่ : 24วัดโรมันคาทอลิก พนัสนิคม พนัสนิคม ชลบุรี 20140

โทรศัพท์ : 038-473988

แฟกซ์ : 038-788196

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัฒนานุศาสน์

-- advertisement --