-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัฒนาลัย

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัฒนาลัย

รหัสโรงเรียน : 24100013

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 (ป.6)

ที่อยู่ : 134 หมู่ที่ 8 สุขุมวิท บางปะกง บางปะกง ฉะเชิงเทรา 24130

โทรศัพท์ : 038-531385

แฟกซ์ : 038-531385

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัฒนาลัย

-- advertisement --