-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย

รหัสโรงเรียน : 10100670

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6)

ที่อยู่ : 67 ซอย 19 (วัฒนา) สุขุมวิท คลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

โทรศัพท์ : 02-2547991-5

แฟกซ์ : 02-2547997

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย

-- advertisement --