-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัฒนาอิสลาม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัฒนาอิสลาม

รหัสโรงเรียน : 94100086

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม.1) – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3)

ที่อยู่ : 90 ม.7 ประจัน ยะรัง ปัตตานี 94160

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : –

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัฒนาอิสลาม

-- advertisement --